www.ludwigsmusik.se
Leveranssätt

Vi levererar med Posten eller Schenker. 

Betalningssätt

Du kan betala förskott eller med kreditkort.

Returvillkor

Vi ber dej kontrollera leveransen noggrant, skulle paketet vara skadat ska du vända dej till Posten/Schenkers reklamationsavdelning. Skulle något vara felaktigt med produkten ber vi dej spara originalförpackningen och ta kontakt med oss på e-mail: info@ludwigs.se

Personuppgiftspolicy

De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat på sådant sätt i vårt ekonomisystem att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Om cookies


En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Vår hemsida använder sig endast av s.k sessionscookies.


GDPR
Skydd av personuppgifter

Vid beställning skapar vi ett konto åt dig i vår butik där vi lagrar och använder dina uppgifter i syfte att kunna fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Du kan se och ändra all information vi lagrar om dig samt välja att radera ditt konto kan när som helst. 

Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part.

Vårt företag har ett dataskyddsombud: Gardisten AB, e-mail: info@gardisten.se. 

Om du har frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter så kontakta kundservice på info@gardisten.se eller tel: 070-7890570.


För dej som vill läsa mer:

INTEGRITETSPOLICY

POLICYAVSEENDE INTEGRITET OCH MARKNADSFÖRING

1.ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”)beskriver hur Gardisten AB, org.nr 556436-2142 , Lövbergsgatan 8b,63222 Eskilstuna, e-mail: info@gardisten.se,(”Gardisten”, ”vi”) med varumärke Ludwigsmusik.se, samlar in,använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Gardisten AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Gardisten, såsom besök på webbplats.Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto (”Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Gardisten AB är personuppgiftsansvarig för Gardistens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Gardisten AB är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Gardistenkonto.

3. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Gardisten AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Gardistens webbplats, använder dig av Gardisten AB support, besöker Gardistens webbplats eller ett event som Gardisten AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Gardisten. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Gardisten AB och för att Gardisten AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Gardisten AB in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Gardisten AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Gardistens webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.Gardisten AB behandlar även uppgifter som Gardisten AB från tid till annan ges tillgång till genom ditt Gardistenkonto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts tjänster för adressuppdatering.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

4.1 För dig som är kund till Gardisten

De personuppgifter Gardisten AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummeroch e-post

Betalningsuppgifter

Kundnummer

IP-adress och information om din användning av Gardistens webbplats

4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Gardisten AB samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Kontoinformation

IP-adress och information om din användning av Gardistens webbplats

Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av,hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till

Uppgifterom dina inköp

Informationom ditt kontoinnehav

Titel och attesträttighet

Uppgifterom dina inköp

Informationom ditt kontoinnehav

5.VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

5.1 För dig som är kund till Gardisten

Gardisten AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Gardisten AB dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Gardistens och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;

Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;

Gedig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samtpå webben;

Bedömavilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

Förhindrabedrägerier och utföra riskhantering; samt

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser,marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs-och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Gardisten AB personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

Administrera kontoinnehavet;

Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, flerbetalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;

Tillhandahålla specialerbjudanden;

Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt

Möjlig göra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6.DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

6.1 Gardisten AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grundbehandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Gardisten AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor.Gardisten AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Gardisten AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7.SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Ändamål

Rättsliggrund

Kategorierav personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljandeav avtal om köp (försäljningsvillkor)

Namn,adress, telefonnummer samt e-post

Geografiskinformation

IP-adress,enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Gardisten AB till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

Namn,adress, telefonnummer samt e-post

Geografiskinformation

IP-adress,enhetsinformation, logginformation

Sålänge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämpliglag

För att marknadsföra Gardisten och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

Namn,adress, telefonnummer samt e-post

Geografiskinformation

IP-adress,enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Gardisten, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Fullföljande av avtal om Gardistenkonto

Namn,adress, telefonnummer samt e-post

Geografiskinformation

IP-adress,enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter

Kundnummer

Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till

Uppgifterom dina inköp

Informationom ditt kontoinnehav

Så länge du har ett Gardistenkonto8. PROFILERING

8.1 Gardisten AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor,tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Gardistens kundtjänst eller genom att kontakta info@gardisten.se.När Gardisten AB har mottagit din anmälan kommer Gardisten AB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Gardisten AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Gardistens rättsliga intressen, t.ex.om det pågår en juridisk process.

9.2 Gardisten AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Gardisten.

9.3 Gardisten AB sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Gardistenkonto.

10. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

10.1 Gardisten AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part,såsom till Gardistens samarbetspartners samt leverantörer av kort-och kommunikationstjänster. Gardisten AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Gardisten AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Gardistens och Gardistens samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Gardistens avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag.Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Gardisten AB omd et är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Gardistens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Gardisten AB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Gardistens leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Gardisten AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

11.1 Gardisten AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.Gardisten AB kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Gardisten AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Gardisten, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att välja[avsluta konto] på ”Mina sidor”.

12. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Gardisten AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. DINA RÄTTIGHETER

13.1 Gardisten AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Gardisten AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig,förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så attd e endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Gardisten AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@gardisten.se.När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med attbe handla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling avdina personuppgifter till Datainspektionen.

14.COOKIES

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Se ovan.

15.KONTAKTINFORMATION

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

GardistenAB
Lövbergsgatan 8b

63222Eskilstuna

Info@gardisten.se